Semantikk 1992

Her er kompendiet Semantikk (124 sider), Institutt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo 1992, til bruk i to kurs i studieprogrammet Språk, logikk og informasjonsteknologi (SLI): SLI2 Innføring i teoretisk lingvistikk, SLI8 Semantikk og pragmatikk i naturlige språksystemer.


comments powered by Disqus