Vett og uvett om språk: Språkspalte(u)vesenet

Her ligger lysarkene til foredraget mitt på Faglig-pedagogisk dag 29. oktober 2015: Terapitime for språkspalteofre: Fire gjengangere.


comments powered by Disqus