Fragmenter i Prolog 1989

I kurset SLI7 Laboratorium i datalingvistikk besto eksamen høsten 1989 i å utvide et Prologprogram som kunne tolke og evaluere setninger som

en agent jager hvert fantom

trinnvis til også å kunne tolke og evaluere setninger med kopulaverb, med konjunksjon på setnings- og VP-nivå, med kvantorer som ingen og bare og med alternativ kvantorrekkevidde.

Her ligger α-programmet og ω-programmet.


comments powered by Disqus