Kvantitativ metode i hovedoppgaven

Vårsemesteret 1992: Forelesningskatalogen for Universitetet i Oslo hadde 4 gule sider – Tverrfaglig undervisning for hovedfagstudenter under Det historisk-filosofiske fakultet.

Bakerst, under Fellestiltak for hele fakultetet, kunne en finne Innsamling, avgrensing og bearbeiding av språklige data. Dette kurset, som samlet studenter fra mange språkfag om et "hovedoppgaveprosjekt", er beskrevet i en fyldig rapport, basert på et innlegg på en konferanse om veiledning 14. og 15. mai 1992: Tverrfaglig hovedoppgavekurs for hovedfagsstudenter i språk.


comments powered by Disqus